DECENIJE DOBRIH DELA

 "ČEP ZA HENDIKEP"

e-Donacija
Aktivan je novi srevis koji omogucava
donacije putem interneta

 

Radeći na ostvarivanju svojih plemenitih ciljeva, Fondacija „Solidarnost Srbije“ je u proteklih skoro pet decenija postojanja,
razvila potpuno nov model rada jedne humanitarne organizacije, obogatila se velikim iskustvom i afirmisala se
kao značajan faktor u oblasti socijalne zaštite.


Organizovanjem konkretnih akcija na planu prikupljanja dobrovoljnih priloga, organizovanjem kulturno umetničkih,
sportskih i drugih manifestacija u humanitarne svrhe, okupljanjem širokog kruga dobrovoljnih aktivista, pa i istaknutih
ličnosti našeg kulturnog i javnog života, povezivanjem i saradnjom sa drugim društvenim organizacijama,
centrima za socijalni rad i socijalnim ustanovama, edukacijom novih generacija socijalnih radnika,
Fondacija sve više dobija obeležje jednog pokreta ljudske solidarnosti.


Ličnim entuzijazmom, zalaganjem i verom u ispravnost ciljeva kojima stremimo, udruženi sa 14 Zadužbina,
pod sloganom „SVE SMO TO MI“ pratimo put koji su nam utemeljivači
ostavili u nasledstvo – briga o svima koji ne mogu sami!

Stevan Bodnarov, Ðorðe Marjanović, Mile Bogdanović i Žika Ajdačić tokom jedne svečanosti u Fondaciji.

 

Na osnovu Zakona o zadužbinama i fondacijama (član2., član 3.) i Statuta Fondacije „Solidarnost Srbije“ (član 8., član 9., član 11., član 17., član 18., član 21., član 22., član 23.) Fondacija „Solidarnost Srbije“ objavljuje

JAVNI POZIV

Pozivamo sva zainteresovana fizička i pravna lica iz zemlje i inostranstva da, u skladu sa svojom delatnošću i aktivnostima, donacijom pomognu realizaciju projekta „BOLJI SVET“, a koji se odnosi na pomoć gladnima i bolesnima sanaciju/rekonstrukciju medicinskih objekata u zemljama ECOWAS-a (Economic Community of West African States). Fondaciji „Solidarnost Srbije“ se obratila organizacija DANGOTE FOUNDATION iz Lagosa, Nigerija, sa molbom za pomoć u prikupljanju sredstava za projekat „BOLJI SVET“.Upravni odbor Fondacije „Solidarnost Srbije“ je na svojoj XXIV sednici održanoj 30.maja 2016.godine u Beogradu doneo odluku o objavljivanju Javnog poziva i na taj način pozove potencijalne donatore da se uključe u realizaciju projekta.Sve dodatne informacije o projektu možete pronaći na sajtu Fondacije „Solidarnost Srbije“ www.solidarnostsrbije.org, putem mailainfo@solidarnostsrbije.org, ili na brojeve telefona +381 (11) 2644 351 i 
+381 (11) 2645 458.

Račun za uplatu donacija je:
Dinarski račun: 340-1101462381
Devizni račun: 340-1002011870 ERSTE BANK

On the basis of the Law on Foundations (Article 2, Article 3) and the Statute of the "Solidarity of Serbia" Foundation (Article 8, Article 9, Article 11, Article 17, Article 18, Article 21, Article 22, Article 23), "Solidarity of Serbia" Foundation publishes

PUBLIC CALL

We invite all interested individuals and legal entities from the country and abroad, in accordance with their works and the activities, to help by donating the realization of the project "A Better World", which refers to aid the hungry and the sick, rehabilitation / reconstruction of medical facilities in the countries of ECOWAS (Economic Community of West African States). "Solidarity of Serbia" Foundation addressed the organization DANGOTE FOUNDATION asking for help in raising funds for the project "A BETTER WORLD".The Management Board of the "Solidarity of Serbia" Foundation at its XXIV meeting held on 05.30.2016. made a decision No.230 on publishing a Public Call and thus invite potential donors to get involved in the realization of the project.Any additional information about the project can be found at the web site of the "Solidarity of Serbia" Foundation at www.solidarnostsrbije.org, via e-mail info@solidarnostsrbije.org, or by phone +381 (11) 2644 351 and
+381 (11) 2645 458

The account for donations is:
340-1101462381
340-1002011870 ERSTE BANK

   
Fondacija Solidarnost Srbije, Kolarčeva 9, 11000 Beograd Tel/fax:(+381) 11 2645-458; (+381) 11 2644-351
Copyright 2014 Fondacija Solidarnost Srbije & SUBSYS. All rights reserved.